Jaké trendy se v kategoriích objevily a co garanti porot doporučují přihlašovatelům?

26. 06. 2021

Poroty Zlatého středníku zvolily finalisty hlavních i oborových kategorií. 

Jaké trendy se na základě hodnocení objevily? Co spojuje ty nejúspěšnější projekty? Jak porotci doporučují projekty dále rozvíjet? Přečtete si shrnutí od garantů porot k vybraným kategoriím.

 

NÍZKÝ ROZPOČET A JEHO EFEKTIVITA

Lucia Brinzanik

„Pandemie přinesla obrovské příležitosti pro komunikaci a „konání dobra“. Trendem u úspěšných projektů byla rychlá reakce na krizovou situaci bez kompromisů na kvalitu. Omezený rozpočet totiž neznamená rezignovat na kvalitu, ale věnovat čas strategické rozvaze, zacílení a volbě vhodných komunikačních nástrojů.

S nízkým rozpočtem přichází větší tlak na kreativní využití komunikačních nástrojů a jejich přizpůsobení potřebám médií. Nejvíce táhne chytrý neotřelý nápad, příběh a lidskost. Ucelená a komplexní komunikace značkám pomáhá, proto doporučujeme navázat partnerství s profesionálním grafickým studiem či freelancerem; u neziskových projektů například formou pro bono spolupráce.“

 

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST a UDRŽITELNOST

Sandra Feltham

„Nejdůležitější je navázání projektů na core byznys s důrazem na dlouhodobou komunikaci a skutečný dopad. Trend je posouvat kampaně do dalších komunikačních kanálů, což jsou například influenceři, aktivizace sociálních sítí, digitalizace.

Firmy se už nebojí jít do náročných témat a prosazují oblasti, které jsou jim blízké.“

 

INTERNÍ KOMUNIKACE A EMPLOYEE ENGAGEMENT

Jana Náchodská

„Trendy v interní komunikaci ovlivnila covid situace, se kterou se společnosti musely rychle a dlouhodobě vypořádat. Definitivně se tak potvrdilo, jak důležitá aktivita firmy vůči zaměstnancům to je.

Hodnocené projekty ukázaly, že kvalitní interní komunikaci lze řešit i nízkým rozpočtem, a to dobrým nápadem. Rozhodující je rovněž firemní kultura společnosti a sdílení jejích hodnot zaměstnanci.

Trendem letošního ročníku v interní komunikaci se stalo využití spontánních aktivit zaměstnanců, případně jejich zapojení do komunikace ve stylu "zaměstnanci zaměstnancům". Firmy tuto příležitost skvěle využily a vzniklý prostor pro vzájemnou komunikaci podpořily nejen tradičními nástroji interní komunikace, ale objevily i řadu nových.

Nápady vzniklé během pandemie si proto zaslouží nadále dlouhodobě rozvíjet. U projektů, které se netýkaly situace s covid 19, oceňujeme dlouhodobou kontinuitu a komplexnost kampaní. Úspěšné projekty spojuje hledání nových netradičních nástrojů, kanálů a možností.“


NEWSLETTER

Daniela Chovancová

„Masivní přesun většiny cílových publik do online prostředí otevřel v kategorii Newslettery velký prostor pro inovace a kvalitativní posun. Pro tvůrce znamená výzvu a příležitost pro to, aby přestali být konzervativní a vybočili z oborového standardu.

Do budoucna proto všem přihlašovatelům doporučujeme nebát se zapojení nových formátů, více využívat multimediální obsah i další interaktivní prvky a celkově modernizovat design.“


KREATIVNÍ IDEA

Jana Pokorná

„Opět se ukázalo, jakou sílu má okřídlené „v jednoduchosti je krása“. Nosná kreativní myšlenka, která je dotažená skvělou exekutivou s využitím plné šíře komunikačního mixu, vyhrává.

Vítěze také propojovala odvaha riskovat a jít za hranici bezpečných, odzkoušených formátů. Spojovací linka, která se prolínala téměř všemi projekty, byla silná vizuální stránka, která často předčila copywriting. A i přes všechny útrapy spojené s pandemií, nastalá situace pak paradoxně umožnila vzniknout řadě kreativně skvělých, pozitivně laděných projektů.“


VÝROČNÍ ZPRÁVA

Martin Ayrer

„Výroční zpráva už dávno není jen splněná povinnost, pryč jsou časy nepřehledných tabulek, nudných čísel a složitých grafů. Výroční zpráva se stala sebevědomým a často velmi důležitým komunikačním nosičem napříč veřejným i soukromým sektorem, leckdy výkladní skříní dané společnosti.

Tomu odpovídá i zásadní proměna, kterou tento formát v posledních letech prošel. Postupně se ve zprávách usazuje důraz na storytelling, autenticitu, maximální srozumitelnost, vizuální atraktivitu a funkční grafiku. To všechno letošní nominované výroční zprávy takřka beze zbytku splňovaly.

Je skvělé, že v rámci inovací dochází k ještě výraznější kreativitě, třeba ve formě hravých infografik a prvků, jejichž snahou je vzdělávat čtenáře a seznamovat je s často složitou problematikou, kterou daná společnost řeší. Čím dál více jsou hrdiny výročních zpráv skuteční zaměstnanci a lidé, kteří stojí za sílou a úspěchy daných značek, společností a institucí.

Silný trend vnímám také v posilování společenské udržitelnosti a v čím dál větší snaze převádět výroční zprávy do on-line prostoru, na microsite webů. Je to cesta správným, ne vždy zcela probádaným směrem. Tomu odpovídají i první čistokrevné on-line pokusy, které musí být v dalších letech precizovány o kvalitní video obsah a multimediální prvky, které digitální svět nabízí.“


STRUKTURA, OBSAH A STORYTELLING

Patricie Šedivá

„Firmy si hledají silnější – mnohdy i těžká témata, kterým se chtějí věnovat dlouhodobě a přizpůsobují tomu své komunikační strategie. Vnímáme častější přesahy do dalších oblastí – propojení se společenskou odpovědností a angažovaností, vědou, technologiemi či hrdost vůči české historii.

Pozorujeme také častější spolupráci s nezávislými odborníky a úsilí poskytnout cílové skupině skutečně komplexní data. Do popředí se tak dostává prostor pro detailnější a lépe propracované příběhy.

Porota rovněž u řady projektů ocenila propracovanou integrovanou komunikaci – COVID v tomto ohledu urychlil a zintenzivnil přesun z off-line kanálů do on-linu. Přihlašovatelé častěji komunikují projekty na rozmanitých sociálních sítích, obsah vhodně adaptují a zapojují zajímavé influencery.“


LAUNCH, RELAUNCH A REBRANDING

Jitka Němečková

„Výbornou zprávou za kategorii 'Launch, relaunch a rebranding' je, že české a slovenské značky obstály v silné konkurenci mezinárodních brandů. Vítězné projekty měly velmi dobře propracovanou strategii, přinesly inovativní řešení, které respektovalo danou značku a vše velmi vhodně doplnilo i jejich vizuální zpracování.

Trendem napříč kategorií se jasně ukázal pokračující důraz na regionální komunikaci a efektivní zapojení komunit v regionech – u domácích i mezinárodních značek.“


VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ A INFLUENCER MARKETING

Jan Osúch

„Vyhráli ti, kdo nepodcenili výběr influencera. Ti, kdo si dali největší práci s přípravou kreativy a výběrem vhodných kanálů. Napříč kategorií jsme registrovali rostoucí využití videa jako hlavního formátu. Úspěšné projekty spojoval také důraz na zábavu a využití aktuálních trendů, mimo jiné boj s epidemií koronaviru.

Navzdory aktuálním zahraničním trendům jsme naopak u většiny projektů postrádali větší důraz na komunikaci na Twitteru a LinkedIn. Nejlepší projekty také spojovala precizně vypracovaná přihláška, což bohužel stále není u přihlašovatelů standardem.“


INTEGROVANÁ KAMPAŇ

Alžběta Fridrichová

"Spousta kvalitních projektů přihlášených v kategorii Integrované kampaně potvrdilo jasný trend: moderní komunikace dnes staví na synergii a mixu komunikačních kanálů a zapojení vlastních i získaných médií dokáže efekt komunikace násobit.

I přes pandemii – nebo spíše díky ní – se zvýraznila schopnost mnoha firem flexibilně reagovat a krizi využít jako příležitost k posílení brandu i zaměření komunikace tak, aby více zohledňovala potřeby svých stakeholderů – ať jde o interní nebo externí veřejnost.

Je fajn vidět, že se firmy nezaměřují jen na kreativu, ale roste důraz na strategické uchopení, práci s daty a měření následného dopadu. Prostě kategorie, která si zaslouží potlesk.”

 

EXTERNÍ TIŠTĚNÝ ČASOPIS A NOVINY

Vladimír Bystrov

"Stručné doporučení, které prostupuje celou naší kategorií: méně je někdy více. V tom, koho oslovit, i v tom, jak to provést. U některých titulů jsme pozorovali jisté rozostření záměru – vydavatelé ve snaze učinit svůj titul zajímavý pro všechny ztráceli přímý tah na své klíčové čtenáře. Doporučujeme důsledněji definovat, zda chceme oslovit zákazníky, obchodní partnery, nebo zaměstnance, a podle toho s obsahem i formou editorsky a dramaturgicky pracovat. Také snahu učinit jednotlivá periodika co nejpestřejší oceňujeme, mnohdy by ale "zklidnění" grafické podoby i celé vnitřní struktury titulu bylo ku prospěchu. Ponechme jen ty výrazové prostředky, které nejlépe zaujmou zvolenou cílovou skupinu a snadno ji dovedou k obsahu, který vyhledává. Přeplněnost a přílišná snaha uplatnit co nejvíc oživujících prvků může mít nakonec opačný efekt.

Velmi nás potěšila setrvale rostoucí úroveň projektů veřejných institucí, zejména těch, které své tituly připravují interně. Dělat dobrou práci v prostředí všemožně omezených zdrojů je vždy náročnější a profesionalita tak vystoupí mnohem víc na povrch.

Pokud jde o obsah, trochu se nám přemnožil žánr rozhovoru, zejména s vlastními lidmi či různými ambasadory firmy. Chápeme, že z hlediska autora patří rozhovor mezi ty jednodušší žánry, čtenáře ale přehršel rozhovorů omrzí. I nadměrná pozornost věnovaná osobnostem z firmy může po čase působit fádně. Zkrátka: méně je někdy více."


INTERNÍ TIŠTĚNÝ ČASOPIS A NOVINY

Veronika Ciková

„Receptem na skvělý interní magazín je jasná vize, jasné poslání média a znalost cílové skupiny. Úspěšný projekt musí být kvalitní jak po obsahové stránce, tak v grafickém zpracování. Časopis by měl odrážet kulturu zaměstnavatele, což jsme v hodnocení ne vždy viděli. Tvůrcům bychom doporučili, aby se řídili heslem “méně je více” – jak v rozsahu, periodicitě, tak ve volbě grafických prvků.

Doporučujeme také zjednodušení textů v podobě infografik, větší propojení s online formami nebo obsahové i vizuální zafixování určitých rubrik. V informačně přetížené době čtenář získá rychlou představu, kde se nachází a čtení má rytmus. Z interních médií také zcela zmizela ilustrace, kterou nahradily fotografie (ne vždy v dobré kvalitě), její návrat by odlišil od konkurence.“

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku