Kategorie soutěže

Nejlepší webové stránky a on-line aplikace

On-line řešení pro interní či externí komunikaci. V této kategorii můžete přihlásit webové stránky, mobilní či internetovou nebo intranetovou aplikaci související nebo sloužící k interní či externí komunikaci společnosti.

Nejlepší profil na sociálních sítích

Samostatná kategorie pro on-line řešení pro externí, případně interní komunikaci prostřednictvím sociálních médií. V této kategorii můžete přihlásit facebookový, twitterový, instagramový či jiný účet na sociálních sítích, který slouží ke komunikaci firmy, značky nebo aktivity.

Nejlepší newsletter

Newsletter vydávaný periodicky, minimálně však 2× ročně. Je určený pro interní či externí potřeby společnosti. Informuje o produktech, novinkách, dění ve společnosti, zaměstnancům a spolupracovníkům přináší zprávy od vedení společnosti, spoluvytváří vztah zákazníků, zaměstnanců a spolupracovníků ke společnosti nebo značce. V této kategorii můžete přihlásit média distribuovaná v elektronické podobě.

Nejlepší firemní videoprezentace

Poměrně kategorie, která vznikla jako reakce na trend stále častější komunikace prostřednictvím videozáznamu. Přihlásit zde můžete instruktážní videa, interní či externí videoprezentace nebo videoobsah distribuovaný prostřednictvím online kanálů.

Inovativní a netradiční forma firemní komunikace

Zde můžete přihlásit médium, které nemá tradiční formu tištěné publikace. Tato kategorie je samostatně v tištěných i elektronických médiích. 

Nejlepší výroční zpráva

Výroční zpráva podává informaci o vývoji společnosti za fiskální rok. Informuje o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období, stejně jako o vyhlídkách budoucího vývoje. Může mít tištěnou i on-line formu.

Nejlepší firemní katalog / profil / jednorázové médium

Neperiodická firemní tiskovina obsahující základní informace o společnosti, jejích produktech či činnosti. Může nabízet informace o historii společnosti, o její současnosti, získaných oceněních, certifikátech či aktivitách z oblasti společenské odpovědnosti atp. Může být vydána jednorázově například v souvislosti s konkrétním výročím společnosti nebo u jiné příležitosti. Může mít tištěnou i on-line formu.
  

Nejlepší časopis a noviny neziskového sektoru

Tiskovina určená pro klienty či uživatele služeb nestátních neziskových organizací, příznivce a členy, ale i další cílové skupiny, vydávaná periodicky, minimálně však 2× ročně. Řadí se mezi periodické publikace. Formálně může mít podobu časopisu nebo novin. Nestátní neziskové organizace (tzn. zapsané spolky, zapsané ústavy a obecně prospěšné organizace), které přihlašují vlastní média, mají přihlášku do soutěže zdarma. 

Nejlepší G2C časopis a noviny (veřejná a státní správa)

Tiskovina určená pro občany, vydávaná periodicky, minimálně však 2× ročně. Tiskovina v této kategorii se obrací např. na obyvatele krajů, měst či obcí, na klienty zdravotnických a sociálních zařízení apod. Řadí se mezi periodické publikace. Formálně může mít podobu časopisu nebo novin.

Partnerem této kategorie je Ekonomický deník.

Nejlepší B2B časopis a noviny

Tiskovina určená pro obchodní partnery, vydávaná periodicky, minimálně však 2× ročně. Tiskovina kategorie B2B se obrací výhradně na čtenáře, kteří mají rozhodovací pravomoci, a to včetně živnostníků a osob samostatně výdělečně činných. Formálně může mít podobu časopisu, novin i newsletteru. 

Nejlepší B2C časopis a noviny

Tiskovina určená pro koncové zákazníky a místní komunity, vydávaná periodicky, minimálně však 2× ročně. Tiskovina kategorie B2C se obrací výhradně na čtenáře spadající do obchodních či jiných zájmů společnosti. Řadí se mezi periodické publikace. Formálně může mít podobu časopisu, novin i newsletteru.

Nejlepší B2E časopis a noviny (interní média)

Tiskovina vydávaná periodicky, minimálně však 2× ročně. Je určena pro interní potřeby společnosti a není distribuována široké veřejnosti. Informuje o dění ve společnosti, zaměstnancům a spolupracovníkům přináší zprávy od vedení společnosti, spoluvytváří vztah zaměstnanců a spolupracovníků ke společnosti nebo značce. Formálně má vzhled novin nebo časopisu.

Nejlepší obsahová strategie

V rámci této kategorie oceňujeme nejlepší obsahové strategie, které řeší některé z komunikačních či strategických záměrů organizace. Hodnotíme cíle, které má obsahová strategie plnit, pro jakou cílovou skupinu je tvořena, jaké platformy využívá, jakou distribuční strategii volí a jaké výsledky přináší. V rámci kategorie Nejlepší obsahová strategie nehodnotíme jednotlivá média, ale celkový přístup. Vzhledem k náročnosti hodnocení odbornou porotou má tato kategorie speciální cenu za přihlášku.  

Oborové kategorie

Nejlepší periodikum v sektoru: Retail a FMCG
Nejlepší periodikum v sektoru: Telekomunikace a IT
Nejlepší periodikum v sektoru: Průmysl, strojírenství a energetika 
Nejlepší periodikum v sektoru: Bankovnictví a finance 

 

Tiskovina vydávaná periodicky, minimálně však 2× ročně, spadající do jedné z uvedených kategorií. Lze ji zároveň přihlásit i do jedné z hlavních kategorií. Formálně může mít podobu časopisu či novin. 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku