Přihlášky do soutěže

Přihláška do soutěže Zlatý středník

Blahopřejeme k vašemu rozhodnutí přihlásit svoje média do 16. ročníku soutěže Zlatý středník a podrobit je tak hodnocení, které vám přinese zpětnou vazbu od profesionálů představujících český PR a mediální trh.

Registraci provedete jednoduše ve čtyřech krocích:

  1. vyberte kategorii, do které médium přihlašujete
  2. nahrajte náhledové PDF média
  3. vyplňte údaje o přihlašovateli
  4. odsouhlaste podmínky soutěže a odešlete přihlášku

Kopii vyplněné přihlášky odešleme do vaší e-mailové schránky.

V rámci kategorie “tištěná média” nezapomeňte ideálně zároveň s přihláškou, ale nejpozději do uzávěrky přihlášek 15. února 2018, zaslat tři po sobě jdoucí vydání ve třech výtiscích. Fyzické výtisky zasílejte poštou na adresu: PR Klub, Biskupcova 1838/6, 130 00 Praha 3.

Přihlášku můžete vyplnit i ručně a poslat poštou na adresu pořadatele soutěže. Stáhnout si ji můžete ve formátu Word podle kategorií:


* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

Část 1 – Přihlašované médium

Platební podmínky:

Registrační poplatek za každou přihlášku je 5 950 Kč bez DPH.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 15. února 2018.

V kategorii Nejlepší časopis a noviny státní správy je registrační poplatek 3 950 Kč bez DPH.

Část 3 – Oborové kategorie

Platební podmínky

  • Do oborových kategorií lze přihlásit ve všech kategoriích vyjma: Nejlepší firemní katalog / profil / jednorázová publikace, Nejlepší výroční zpráva a Inovativní a netradiční formy firemní komunikace.
  • Registrační poplatek za každou samostatnou oborovou přihlášku (bez účastní v některé z hlavních kategorií) je 5 950 Kč bez DPH.
  • Uzávěrka přihlášek je stanovena na 15. února 2018.
  • Přihláška do oborové kategorie Neziskový sektor je zdarma, v případě, že periodikum připravuje nezisková organizace svépomocí.
  • V případě, že dané periodikum bude přihlášeno zároveň i do kategorie hlavní, činí registrační poplatek za každou přihlášku 3 950 Kč bez DPH.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo přidat další oborové kategorie v případě, že o to bude mezi přihlašovateli zájem. Pokud se chcete přihlásit do oborové kategorie, která není zřízena, učiňte tak, prosím, pomocí předregistrace do oborové kategorie ostatní. V případě, že se v daném oboru sejde min. 5 přihlášek, kategorie bude otevřena. V každém případě vás budeme kontaktovat e-mailem.

Platební podmínky

Registrační poplatek za každou přihlášku je 5 950 Kč bez DPH.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 15. února 2018.

Platební podmínky

Registrační poplatek za každou přihlášku je 8 950 Kč bez DPH.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 15. února 2018.

Část 2 – Nahrání příloh

Přílohy nahrávejte, pouze pokud jsou součástí přihlášky.

Část 3 – Přihlašovatel

Údaje vyplňuje

Dokončení - Odeslání přihlášky

Více informací
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku