Přihlášky do soutěže

Přihláška do soutěže Zlatý středník

Blahopřejeme k vašemu rozhodnutí přihlásit svoje projekty do 18. ročníku soutěže Zlatý středník a podrobit je tak hodnocení, které vám přinese zpětnou vazbu od profesionálů představujících český a slovenský PR a mediální trh.

Registraci provedete jednoduše ve čtyřech krocích:

  1. vyberte kategorii, do které projekt přihlašujete
  2. nahrajte náhledové PDF přílohy
  3. vyplňte údaje o přihlašovateli
  4. odsouhlaste podmínky soutěže a odešlete přihlášku

Kopii vyplněné přihlášky odešleme do vaší e-mailové schránky.

V rámci tištěných materiálů (týká se kategorií 1, 4 a 5) nezapomeňte ideálně zároveň s přihláškou, ale nejpozději do uzávěrky přihlášek 14. února 2020, zaslat tři po sobě jdoucí vydání ve třech výtiscích. Fyzické výtisky zasílejte poštou na adresu: PR Klub, z. s., Americká 579/17, 120 00 Praha 2.

Přihlášku můžete vyplnit i ručně a poslat poštou na adresu pořadatele soutěže. Stáhnout si ji můžete ve formátu Word:


* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

Část 1 – Přihlašované médium

Platební podmínky:

Registrační poplatek za každou přihlášku do hlavní kategorie je 5 950 Kč (240 €) bez DPH. Cena obsahuje i jeden volný vstup na galavečer s vyhlášením vítězů.

Nevládní neziskové organizace se mohou do hlavních kategorií hlásit zdarma, pokud zpracovatelem většiny projektu není externí agentura či jiný subjekt.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 14. února 2020.

700 znaků zbývá
700 znaků zbývá
700 znaků zbývá
700 znaků zbývá
700 znaků zbývá
700 znaků zbývá
700 znaků zbývá

Oborový sektor

Platební podmínky

  • Přihláška do oborové kategorie je podmíněna přihláškou do jakékoliv hlavní kategorie.
  • Registrační poplatek za každou přihlášku do oborové kategorie je 1 950 Kč (79 €) bez DPH.
  • Přihláška do oborové kategorie Neziskový sektor je zdarma v případě, pokud zpracovatelem většiny projektu není externí agentura či jiný subjekt

Část 2 – Nahrání příloh

Přílohy nahrávejte, pouze pokud jsou součástí přihlášky.

Část 3 – Přihlašovatel

Údaje vyplňuje

Dokončení - Odeslání přihlášky

Odesláním závazné přihlášky přihlašujete Vámi vybrané médium do soutěže Zlatý středník („soutěž“) pořádané spolkem PR Klub, z.s., IČO: 26516535, sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsaným ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn.: L 11441 („pořadatel soutěže“) a objednáváte tak zhodnocení tohoto média odbornou porotou.

Odesláním závazné přihlášky berete na vědomí, že pořadatel soutěže bude zpracovávat osobní údaje, které jste mu pro účely účasti v soutěži poskytli. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů pořadatelem soutěže naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.Podmínky soutěže Zlatý středník
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku